Mitä tarkoittaa precut/platform
-tekniikalla rakennettu matalaenergiatalo?

OMAKOTI- JA VAPAA-AJAN TALOJEN RAKENTAMINEN sokkelille matalaenergia-, precut-, ja platform periaatteella.

Mitä tarkoittaa matalaenergiatalo?

Kun määritetään talon lämmitykseen tarvittava energiamäärä, määritetään talon eri osien lämpöenergian läpäisyluku U, jonka laatu on W/m2K. Mitä pienempi luku on, sen paremmin talo kokonaisuudessaan (seinät, lattia, ikkunat, ovet ja liitokset) on eristetty. Tarvitaan vähemmän polttoainetta lämmitykseen.

Matalaenergiatalo rakennetaan siten, että jokainen sen osa pyritään rakentamaan järkevästi lisäämällä eristepaksuuksia, liittämällä osat toisiinsa niin etteivät liitokset vuoda ja käyttämällä erikoisikkunoita ja huolella asennettua höyrysulkua.

Näin rakennettuna talon energiakulutus voidaan vähentää neljännekseen (matalaenergiatalo), jopa kymmenesosaan (passiivitalo) normaalein standardein rakennetun talon kulutuksesta. Kuitenkaan rakennuskustannukset eivät nouse juuri lainkaan!